Klicka på bilderna för
större och fler bilder
 
      Till Startsida   Välkommen till oss på Lillfole Skog & Ved  
Klicka för större och fler bilder

Klicka för större och fler bilder

Klicka för större och fler bilder

Klicka för större och fler bilder

 

 
        Vi jobbar med    
      Till Avverkning   skogsbruk och vedproduktion. Företaget är anslutet till SLA
(Skogs- och LantArbetsgivareförbundet)
. Vi är sedan 2010
certifierade enligt PEFC via SMF certifiering.
   
      Till Gallring      
      Till Röjning   Vår affärsidé    
      Till Trädfällning  

Vi erbjuder tjänster inom skogsbruket för privata markägare
och bolag såsom gallring, avverkning och skotning.

Vi restaurerar och underhåller betesmarker och jobbar med
produktion och försäljning av ved.

Vi erbjuder helhetslösningar.
Kunden står i fokus och vi strävar efter bästa möjliga kund-
nöjdhet.
   
      Till Ved      
      Till Bildgalleri      
      Till Kontakt      
      Till Länkar      
          Vi utför    
      Till Företagets miljöpolicy  

- allt från plantering till föryngringsavverkning (slutavverk-
  ning)
- röjning och underhåll av betesmarker
- vedproduktion samt försäljning.
- trädfällning och borttransport av grenar och träd

   
          Kort historik    
          Företaget startades år 2005 av Rickard Hansson som är företagets ägare.
Under de första åren jobbade bara jag själv i företaget. Då
mest med vedproduktion samt röjning av betesmarker. Efter
ett år blev det mer och mer gallringsjobb.

2007 anställde jag min förste medarbetare, 2008 köpte jag
min första skördare, 2010 köpte jag min andra skogsmas-
kin och anställde ytterligare två medarbetare.
År 2011 är vi
fyra stycken som jobbar i företaget.

Jag fick pris av Landshypotek Gotland för 2011 års Lands-
bygdsföretagare på Gotland

Vi är helt fristånde från andra virkesuppköpare. Om vill ni ha
en personlig service så kan ni med förtroende vända er till
oss.

   
       
 
         

Lillfole Skog & Ved, Fole Lillfole 305, 621 75 Visby
0498-36098, 0708- 36 09 80
lillfolefole@hotmail.com